Kdo by neznal slavný film režiséra Karla Zemana Cesta do pravěku. S blížícími se letními prázdninami a časem dovolených, si můžete i vy naplánovat svou cestu do pravěku.

V Čechách je k tomu dostatek příležitostí, neboť první lidé zde začali žít již před 50 tisíci lety. Nahlédnout do pravěké minulosti můžete na několika místech.

Pálava

Prohlédnout si paleolitické sídliště a dozvědět se zajímavosti o životě lovců mamutů můžete v archeologickém parku v obci Pavlov. Výstavní objekt je ukryt v terénní vlně a evokuje návštěvu jeskyně. V místě, kde se v pravěku rozkládalo sídliště z období mladého paleolitu vznikla moderně pojatá expozice. Ze země vystupují asymetrické bílé věže podobající se skalám tyčícím se na svazích Pálavy. Uvidíte zde archeologické nálezy, rituální hroby, kosti mamutů a další nálezy z okolí Pavlova a nedalekých Dolních Věstonic, které jsou známé nálezem Věstonické Venuše. Archeopark byl otevřen všem zájemcům o archeologii a pravěk 28.5. 2016.

Býčí skála

Milovníci tajuplných a drsných příběhů mohou navštívit Býčí skálu v Moravském krasu, konkrétně mezi obcemi Adamov a Křtiny. Je to vysoká bílá skála s několika otvory, která je opředena spoustou legend. Údajně je to místo pravěkých rituálních vražd, což dokládá i nález dr. Wankela, který zde v letech 1871-3 odkryl tzv. Halštatský pohřeb spojený s lidskými oběťmi. Šlo o pohřeb vznešené osobnosti v 5. st. př.n.l., kterého musely do říše mrtvých následovat i jeho ženy, čeleď a koně. Spolu s mrtvým velmožem sem bylo přivlečeno na 40 mladých dívek a jeho sloužící. Všichni byli v útrobách jeskyně brutálně usmrceni. Usekané ruce dívek se našly na kamenném oltáři, jiným ženám rozetli nebo usekali hlavy. Tento masakr zůstával po staletí v mysli lidí a dodnes je prý v rozlehlém jeskynním systému slyšet zpěv, výkřiky i volání. Dokonce se objevují světla tam, kde nejsou žádní lidé. Dodnes je při příchodu k jeskyni cítit negativní energie.

Předmostí u Přerova

Naučná stezka Předmostím vás dovede po příjemné vycházce v délce osmi kilometrů až do pravěku. Na jejím začátku v Předmostí stojí plastika „Sonda do pravěku“, kterou najdete asi 50 m od hřbitova poblíž parkoviště a zastávky MHD. Nejprve se dozvíte o pravěké i novodobé historii území především z informačních tabulí na jednotlivých zastaveních. S vlastními kosterními nálezy se setkáte jen na začátku a na konci stezky. Zastavení je celkem devět a prvním z nich je Památník lovců mamutů. Postupně budete vidět „bludný kámen“, vystoupáte na vrch Hradisko, sejdete do Přerovské rokle, dojdete k mamutíkovi Tomovi, kde je nejkrásnější zastavení stezky díky přírodnímu zákoutí.

O prázdninách můžete navštívit Malé školní muzeum lovců mamutů otevřené v přerovské základní škole. Jeho cílem je seznamovat žáky i veřejnost jednoduchou formou s nejstarší historií regionu. Mimo prázdniny zajišťuje provoz ZŠ J.A.Komenského.