V letošním roce slavíme 700. výročí narození jednoho z nejslavnějších Lucemburků, a sice českého krále a římského císaře Karla IV. Kromě nejrůznějších oslav můžete také shlédnout dvě pozoruhodné výstavy, které jsou pořádány právě v těchto dnech.

První z nich je Výstava Karel IV. – zlato pro korunu v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, která byla otevřena 7.5. a potrvá do konce letošního října. Návštěvníci mají příležitost prohlédnout si repliky císařské i královské koruny z Karlova korunovačního pokladu a další dokumenty připomínající tohoto skvělého vládce i dobu, kdy panoval. Poprvé zde jsou vystaveny některé archeologické nálezy zbraní, šperků a dalších předmětů, které dosud nebyly pro veřejnost k vidění.

Muzeum v Jílovém

Muzeum v Jílovém vystavuje také řadu nástrojů, důlních map, modelů staveb i vzorky nerostů jílovského revíru. Na nádvoří muzea si můžete vyzkoušet i rýžování zlata, kterým byl tento region pověstný. Dokonce se můžete podívat přímo do důlních štol, kde se dříve těžilo zlato.

Zpřístupněny jsou dvě štoly v celkové délce 200 m. Profil chodeb je šikmý, s mírným sklonem k řece Sázavě. Od muzea je to sem po naučné stezce cca 3 km. Muzeum samotné sídlí v historické budově Mince na jílovském náměstí. Až do husitských válek byl v domě horní úřad, který řídil těžbu zlata v okolí města a také zde královský hormistr vykupoval zlato pro potřeby královské koruny.

Loučeň

Druhou příležitostí ke shlédnutí jedinečných klenotů Lucemburků je výstava po názvem Magičtí Lucemburkové, která je otevřena od 21.5. do 21.7. v Loučeni zhruba 20 km směrem na sever od Nymburka. Smyslem a cílem výstavy je přiblížení vlády lucemburské dynastie v českých zemích a vyzvednutí nejvýznamnějších mezníků jejich panování.

Návštěvníkům jsou na mnoha exponátech přiblíženi nejen jednotliví představitelé slavného rodu, ale i významné osobnosti jejich doby. Mezi jiným na výstavě můžete shlédnout originální repliky korunovačních klenotů, koruny Svaté říše římské a svatováclavské koruny. Zajímavé jsou také 3D modely středověkých hradů a dalších významných staveb z lucemburské doby, včetně Karlštejnu a Karlova mostu.