Pojem offshorové podnikání není u nás stále příliš zažitý. O co se jedná a jaké výhody tento způsob podnikání přináší? Na to se podíváme v dnešním článku.

Offshore?

Název offshore má svůj původ v anglickém označení pro společnosti, které byly zakládány mimo mateřskou zemi, nejčastěji na ostrovních územích, které nabízely těmto společnostem výhodnější podmínky pro jejich fungování za vidinou přilákání jejich kapitálu.

Offshore v dnešní době

Offshorové podnikání se od toho v minulosti příliš neliší. Jedná o označení podnikatelské činnosti právnické či fyzické osoby, která provozuje svou činnost v jiné zemi než je osoba původem. Většinou se jedná o provozování činnosti na území takové země, která neuvaluje na tuto osobu daňovou povinnost. Toto podnikání je tak osvobozeno od daně, či má jiné zvýhodnění, které je spojeno s co nejnižší daňovou povinností, výraznou ochranou bankovního tajemství a mírnou či žádnou finanční regulací. Jedná se tak o takové podmínky, které splňují parametry ideálního místa pro podnikání, které se jinak označuje jako daňový ráj.

Proč je tak atraktivní?

Mezi největší výhody offshorové společnosti patří minimální množství formalit, které je nutné splnit pro založení společnosti, díky čemuž je zakládací proces doprovázen vysokou mírou anonymity. Offshorová společnost je velice atraktivní formou podnikatelské činnosti, která je doprovázena minimální informační povinností spolu s ekonomickou i politickou stabilitou.

Další výhody offshore?

Daňové výhody jsou tím vůbec nejvyhledávanějším důvodem pro založení offshorové společnosti. Mezi další důvody patří i to, že některé země poskytují daleko lehčí podmínky pro získávání nejrůznějších licencí a podíl zde má i ochrana investic.

Společnostem, které jsou vedené tímto způsobem, nepůsobí problémy exekuce majetku, skrývání majetku a svou roli hraje i reprezentativní západní adresa společnosti. A tu nyní můžete mít i vy, tak neváhejte.