Jazyková škola PELICAN byla založena už v roce 2002 jako jazyková škola – tedy přesně tak, jak PELICAN všichni důvěrně známe. O pár let později došlo k rozšíření nabídky služeb školy a v současné době jazykovka poskytuje opravdu rozmanité možnosti v oblasti vzdělávání – dospělých, mladistvých i dětí. A jak spolu za chvíli uvidíme, ani to není zdaleka vše.

Nejen Jazyková škola PELICAN

PELICAN poskytuje klasické jazykové kurzy pro veřejnost, a to včetně kurzů vytvořených jako přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky. Nabízí taky kurzy češtiny pro cizince a široký vzdělávací rozmach zasahuje až ke kurzům profesní kvalifikace. Záchranu mnohým maturantům poskytuje pomaturitní studium angličtiny a němčiny.

Obliba této formy studia rok od roku stoupá a pro mnohé studenty už se nejedná ani tak o záchranu, jak o plnohodnotnou volbu mezi vysokou školou a kvalitním jazykovým vzděláváním.

Velkou kapitolou naší školy je firemní vzdělávání. PELICAN zajišťuje mnohým firmám kompletní jazykový servis od počáteční analýzy potřeb společnosti, vyhodnocení jazykových znalostí zaměstnanců a jejich rozdělení do skupin, přes realizaci výuky, monitoring docházky i průběžných studijních výsledků, až po závěrečné testování.

Každý z kurzů lze zakončit státní jazykovou zkouškou na úrovni B2 nebo C1, což je skvělou motivací pro 90 % našich studentů. Kdo by nechtěl po náročné práci sklidit všechno ovoce, a ještě si tím otevřít dveře k lepší kariéře i pomyslné dveře do světa?

Nezisková organizace

Na školu PELICAN navázala v roce 2014 nezisková organizace Spolek PELICAN, jejíž činnost navazuje na dlouholeté úsilí školy o rozšíření a zdokonalení výukových metod. Mezi klíčové aktivity pak patří právě podpora rozšiřování jazykových kompetencí cizích státních příslušníků prostřednictvím zavádění vlastních inovativních metod výuky s cílem usnadnit integraci imigrantů do, pro ně nového, cizojazyčného prostředí.

Díky zapojení do evropských projektů můžeme našim studentům nabídnout inovativní výukové metody a zajistit vzdělávání našich lektorů. Na projektech spolupracujeme s řadou významných evropských organizací. Jsme jazyková škola i nezisková organizace, každý den se učíme něco nového a naše poznatky jsme díky našim aktivitám schopni předat lektorům i studentům.

Víme, že naše úsilí má smysl. A když občas začneme malinko pochybovat, vydáme se do světa, jsou naše pochyby tytam. Pojďte najít smysl spolu s námi!

We Are One!

Je název mezinárodního vzdělávacího projektu, který ovšem taky shrnuje prvotní myšlenku všech evropských vzdělávacích projektů, na kterých se škola PELICAN od roku 2014 podílí nebo je sama koordinuje.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou cizí státní příslušníci, kteří v těchto dnech přichází do Evropy z různých částí světa. Velkým handicapem pro novou možnou pracovní sílu je pak zejména nedostatečná jazyková vybavenost. Ve spojení s neznalostí prostředí je pro tyto osoby téměř nemožné integrovat se úspěšně do společnosti.

Cílem projektu je propojit jazykové kurzy spolu s předáním informací o ekonomickém, právním, kulturním a sociálním prostředí dané země. Celý projekt je založen na metodě vzdělávání, která využívá kombinaci osvojení si cizího jazyka prostřednictvím klíčových témat pro danou společnost.

Naděje lepšího života

Vždy se můžeme posunout dál, začít znova nebo na něco navázat. Nezáleží na věku a ani na darech, které nám byly naděleny při narození do kolébky. Daleko důležitější je chuť a odhodlání na sobě pracovat, poprat se s osudem a uvěřit tomu, že svým vlastním úsilím můžeme věci změnit.

A přesně o tom jsou naše projekty, určené především lidem, kteří uvízli někde mezi nadějí lepšího života a neschopností najít uplatnění na trhu práce kvůli jejich nedokončenému vzdělávání, které je často cestou z chudoby nejen pro ně samé, ale taky pro jejich rodiny a blízké.

Zaujaly Vás naše projekty? Přečtěte si na našich stránkách o všech projektech, na kterých se podílíme. A zapojte se. Jedeme v tom společně!

Váš PELICAN!