Vaše firma se rozhodla propagovat nový produkt či službu? Rozhodli jste se vaši společnost prezentovat na veřejně přístupných akcích a dostat tak vše služby a výrobky více do povědomí spotřebitelů? Na efektivní propagaci často záleží úspěch výrobku, potažmo celé firmy, proto není dobré ji podceňovat. Ať už se chystáte na veletrh či jiné setkání firem z vašeho oboru nebo jste se rozhodli představit vaší novinku či inovaci individuálně, je důležité se na prezentaci důkladně připravit.

Využijte rodinu a přátelé

Prezantační desky s chlopněmi dodají vašemu přednesu důležitost a serióznost a vše budete mít připravené pohromadě. Je jasné, že většinu textu znáte nazpaměť, ovšem text připravený v deskách se vždy hodí.

Vyzkoušejte si svou řeč nejprve před zrcadlem, zjistíte, jak působíte na okolí a čeho se vyvarovat. Uhýbavý pohled, otáčení se k publiku zády, pokud to není nutné, strkání rukou do kapes nebo za záda jsou nejčastější „chyby“, kterých se prezentující člověk dopouští.

Požádejte své známé nebo rodinu o chvíli jejich času a vyzkoušejte si svou prezentaci před nimi. Některé odborné pasáže se vám mohou zdát jasné, ale laikovi mohou připadat nesrozumitelné.

Mluvte obecně, nezabíhejte do detailů

Před samotnou prezentací opatřete svým posluchačům katalogů. Výroba katalogů není nijak náročná a posluchači si díky nim připraví konkrétní otázky k vaší prezentaci. Připravte všem potencionálním klientům, zákazníkům nebo obchodním partnerům brožury, které si ponechají.

Označte místo konání

Roll up je skvělý způsob, jak označit místo konání. Roll up tisk by měl srozumitelný a jasný. Název akce zvolte takový, aby na první pohled zaujal. Pokud používáte k prezentaci pronajaté prostory, použijte roll up nejen před vchodem budovy, ale také před sálem, kde se bude prezentace konat.