Ročně zemře na českých silnicích kolem 500 lidí. Nepozornost je jedním z důvodů těchto zbytečných úmrtí. Ačkoli jsou dopravní značky čitelné, snadno viditelné, mnoho lidí je nerespektuje. Dopravní značení slouží k bezpečí a ochraně na silnicích, stavbách a velkých setkáních jako jsou městské slavnosti, festivaly, sportovní utkání apod.

Dopravní značení je nezbytné na mnoha místech

Dopravní značení je nezbytnou součástí bezpečnosti na silnicích, parkovištích a pracovištích. Zajištění správného umístění značení ve správných pozicích je obrovským aspektem zajištění bezpečnosti pracovníků, kolemjdoucích, řidičů, cyklistů a chodců.

Dopravní značky lze použít k usměrňování provozu, zdůrazňování nebezpečí a poskytování pokynů. Hlavním cílem dopravního značení je být jasné a stručné. V ideálním případě by měl být kdokoli schopen porozumět dopravní značce bez ohledu na to, zda je zkušeným řidičem nebo turistou jdoucí po ulici. Z tohoto důvodu má většina znaků jednoduchá slova nebo obrázky, kterým lze rychle porozumět.

Svou oblast můžete zajistit dopravním značením Praha. Využít můžete pronájem i prodej značení parkovacích sloupků apod., a to vše na topznak.cz.

Jak má dopravní značení fungovat?

Dopravní značení mají za cíl předcházet kolizím. Protože řídí řidiče a pracovníky, potřebují rychle upoutat pozornost. Dopravní značky musí být umístěny na nápadném místě, které dává řidičům a ostatním dostatek času na reakci a dodržování pokynů.

Dopravní značky poskytují velké množství informací, od omezení rychlosti po pokyny, kde a kdy odbočit, kde probíhají stavební práce nebo se koná událost. Dodržování předpisů pomáhá zaručit bezpečnost každého na silnici tím, že snižuje nebezpečí srážky řidičů s jinými auty, chodci nebo cyklisty či úrazu na stavbě.