Podnikat a neprodukovat odpad? Je to zajímavá představa, bohužel není reálná. Každý z nás nějaký odpad produkuje, někteří podnikatelé a firmy však produkují odpadu větší množství a když se toto množství dotkne zákonného limitu, má daný subjekt povinnost zpracovat roční hlášení a odeslat ho na ISPOP. Rok 2021 přinesl jednu výraznou změnu a sice změnil limit u produkce odpadů, společně s příchodem nového zákona o odpadech 541/2020 Sb.

Zjistěte, k jakým změnám došlo

Dosavadní limit pro zpracování ročního hlášení byl 100 tun běžného odpadu nebo 100 kilogramů nebezpečného odpadu. Nový limit je u nebezpečného odpadu 600 kilogramů za rok, limit u běžného odpadu se nijak nezměnil. Jde o poměrně velkou změnu, protože velké množství menších producentů odpadu už žádné roční hlášení dělat nemusí. Jedna důležitá povinnost jim však zůstala a to evidence odpadu, odpad musí evidovat stále, protože je tato evidence průkazná, že daný subjekt limit nepřekračuje.

Změnil se též termín, původní termín pro zpracování a odeslání na ISPOP byl od 1.1. do 15.2. Když budete dělat roční hlášení o produkci odpadů 2021, už máte více času a to konkrétně až do konce února, tedy do 28.2. Více času na zpracování, to je zajisté pozitivní změna pro všechny.

Nepřidělávejte si práci navíc

Pokud děláte roční hlášení za odpady každý rok svépomocí, zbytečně se okrádáte o čas, který byste mohli věnovat jiné práci nebo třeba zábavě. Zpracování ročního hlášení můžete nechat na specializované firmě, kterou najdete na Ecoservis.eu. Postará se o problematiku odpadu tak, abyste měli méně starostí. Co se týče ročního hlášení, jen zašlete podklady, zaplatíte za službu a společnost roční hlášení následně zpracuje a odešle ho včas na ISPOP.