V rámci projektu Otevřete 13. komnatu mají hrady a zámky oživené prohlídky. Snaží se tak lidi nalákat a ukázat, že i historie se může podávat zábavnou formou a zapojit tak návštěvníky. Ti si díky tomuto projektu užijí program s tajemnou postavou, které se vrací z minulosti. A Slezskoostravským hradem bude provázet lotr Xaver Yáchym Zahozenec.

Loupeživý rytíř

Lotr Xaver Yáchym Zahozenec je loupeživý rytíř, který se po celý život mstil za to, jaký jej postihl osud. Je odložené nemanželské dítě. Byl vyvrhel středověké společnosti, loupil a v celém ostravském kraji naháněl hrůzu. Ve chvíli, kdy dospěl, mu již nestačilo pouhé přepadávání, čím se také živil, ale začal se rychle násilně vloupávat do příbytků boháčů v celém širém okolí. Tyto domy vždycky zpustošil. Tvrdívalo se také, že během těchto nočních vpádů se objevoval také v ložnicích vystrašených žen. Jeho osud byl však zpečetěn, chytli jej za branami Ostravy a byl uvržen do vězení Slezskoostravského hradu. Za své činy a skutky byl odsouzen a skončil na šibenici.

Nevšední prohlídky

Díky projektu Otevřte 13. komnaty se podíváte také do míst, která běžně návštěvníkům nejsou přístupné. Proto tedy máte jedinečnou příležitost podívat se tam, kam běžný návštěvník nevkročí. Prohlídky začaly již od dubna a pokračují přes celou sezónu až do listopadu. Probíhají vždycky v 10, 12, 14 a 16 hodin.

Prohlídky formou hry

Nejde o klasickou prohlídku, při vstupu získáváte hrací kartičku. Ve chvíli, kdy vyluštíte, s pomocí tajemné postavy, tajenku, která se na hrací kartě ukrývá, získáte po každém úspěšném řešení jeden klíč. Získáte-li alespoň sedm z deseti možných klíčů, budete moci prohlásit před 13. komnatou „Sezame, otevři se!“ a co se pak stane? To už zůstane tajemstvím, které zjistíte, když Slezskoostravský hrad v rámci tohoto projektu navštívíte.