Na kácení stromu rostoucího v blízkosti domu nebo elektrického vedení je rozhodně lepší si pozvat odborníky. Nejlepší volbou je společnost RD servis, která se specializuje na rizikové kácení stromů, ale do její náplně patří i další činnosti související vesměs se zahradou. Rizikové kácení provádí několika způsoby, jejichž realizace záleží na daných podmínkách.

Co tedy je rizikové kácení

Obecně lze říci, že se jedná o jakékoliv kácení stromů v místech, kde nelze použít tradiční směrové kácení. To znamená, že není žádný prostor, kam by mohl strom dopadnout, aniž by nepoškodil soukromý či veřejný majetek. Pokud by hrozilo, že strom padne na dům či zahradní stavbu, poničí elektrické nebo telefonní vedení či jiný majetek, je třeba použít rizikové kácení stromů. Pracovníci odborné firmy mají letité zkušenosti a disponují potřebnou technikou. Strom pokácí naprosto bezpečně a spolehlivě, aniž by došlo k jakýmkoliv škodám. Společnost RD servis působí v severomoravském kraji, avšak je možné se s jejími pracovníky domluvit na provedení prací i ve vzdálenějších lokalitách.

Jaký je postup při rizikovém kácení

V podstatě existují dvě metody, jejiž použítí závisí na tom, zda je či není dostatečný přístup pro výsuvnou plošinu. Pokud lze výsuvnou plošinu přistavit, pracovníci to mají snazší, neboť plošina je vyveze až ke koruně stromu, odkud začnou postupně odřezávat větve a části kmene. Z důvodu větší bezpečnosti pak špalky a větve spouštějí na zem pomocí lan.

Rizikové kácení pomocí lezecké techniky

Horší situace nastane, když plošinu prostě nelze přistavit pro nevhodný terén a nedostatek místa. Ovšem i v takových situacích se pracovníci firmy RD servis poradí. Rizikové kácení provádějí pomocí lezecké techniky, což jsou v podstatě stoupací železa, které umožňují stoupání po kmeni stromu. Ten pak začnou odřezávat odshora stejně jako v případě výsuvné plošiny. Samozřejmě k tomu používají motorovou řetězovou pilu, kterou si vytáhnou nahoru pomocí lana. K zajištění své vlastní bezpečnosti se jistí popruhem upevněným kolem kmene stromu a svého pasu.

Součástí obou postupů je nabídka firmy na odklizení dřevin a jejich odvoz, nebo může zákazník použít nařezané dřevo pro svou potřebu.