I v letošním roce se otevřou chrámy a katedrály, které tak nabídnou všem zájemcům pohled do mnoha míst a modliteben. Jde o akci, kterou každým rokem navštíví mnoho a mnoho zájemců. Pokud i vy chcete zavítat do míst, která jsou krásná a protknutá něčím výjimečným a krásným, pak máte jedinečnou možnost v rámci akce Noc kostelů.

Přiblížení víry

Noc kostelů si dává za cíl přiblížit křesťanství všem lidem, kteří do kostela v tomto dni zavítají. Ukazuje křesťanství jako základní rys lidské existence. Každým rokem tak akce získává jiný biblický verš, v něm se právě objevuje slovo noc. Akce si již vybudovala jistou pověst a věhlas. Uskutečňuje se celosvětově.

První myšlenka otevřít kostely v noci a ukázat je lidem, kteří nejsou věřící, vznikla ve Vídni. První Noc kostelů se tedy uskutečnila právě zde a to v roce 2005. V roce 2009 se tato akce dostala poprvé za hranice a kostely a chrámy se otevřeli i na několika místech v České republice. V roce 2010 se pak Noc kostelů objevila v rámci celé republiky, o rok posteli se objevila na Slovensku.

Každoroční Noc kostelů

Také v letošním roce se pro návštěvníky otevřou brány mnoha kostelů a chrámů. Lidé zde mohou obdivovat a zkoumat duchovní a jiné skvosty, které nabízí křesťanství. Otevírají se nejen velké a známé kostely a chrámy, ale také ty menší a mnohdy opomíjené. Můžete tedy narazit na opravdové skvosty ve svém okolí, o kterých ani nemusíte vědět. Akce se uskuteční 9.6.2017 a je založena na dobrovolnosti a angažovanosti farníků, spolupráci farností, sborů a církevních obcích.

Záštitu nad letošní Noci kostelů převzali Dominik kardinál Duka, Mons. Jan Baxant, Mons. Vojtěch Cirkle, Mons. Tomáš Holub, Mons. Jan Graubner, Mons. Vlastimil Kročil, Mons. Jan Vokál a mnoho dalších a to nejen z církevních řad.