V moderní výrobě spolu tyto zdánlivě protichůdné pojmy úzce souvisí. Naopak je jedním z předpokladů i podmínkou efektivních pracovních postupů a výsledků je bezpečnost práce. Dodržování plánu bozp je proto jak v zájmu zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Proto je nezbytné maximálně eliminovat rizika vzniku pracovních úrazů.

Tohoto úkolů lze dosáhnout tradičními metodami jako jsou školení zaměstnanců v rámci BOZP a nejrůznější signalizace v podobě cedulí, nápisů a značek. Ovšem existují i moderní postupy, které jsou mnohem účinnější. Je to především novinka, kterou je světelná signalizace promítaná na podlahu těsně před pohybujícího se zaměstnance nebo například přímo na stroj.

Vysoce účinný Visap projekt

Jedná se o projekt, který si klade za cíl vylepšovat a modernizovat výrobní procesy a zároveň odstraňovat veškerá rizika vzniku pracovních úrazů na pracovištích. Tvůrcem projektu je mladá progresivní firma Visap s.r.o., se sídlem obci Žerčice nedaleko Mladé Boleslavi. Tato firma jako jeden z prvních dodavatelů interiérových komponentů pro automobilový průmysl, se postupně stala lídrem v oblasti budování bezpečných provozů u nás i ve světě. Projekt Visap je zaměřen na efektivní snižování rizik pracovních úrazů a zvýšení operativy výrobního toku. Zásadou je, že do výrobního procesu nesmí zasahovat žádné rušivé vlivy a všichni pracovníci musí respektovat požadavky na bezpečnost práce při provádění každého úkonu.

V čem spočívá přínos projektu Visap

Uplatnění tohoto projektu přináší trvalé úspory provozních náklad a snížení počtu pracovních úrazů. Visap se zaměřuje na největší nebezpečí každého provozu, který je tzv. provozní slepota. Každodenní rutina vede k přehlížení nebezpečí a snížení vnímavosti různých výstražných či zákazových nápisů a tabulek. Tuto „slepotu“ se Visap snaží eliminovat světelnou signalizací. Například půjdete mezi stroji, kde vám hrozí střet s manipulačním vozíkem. Na toto riziko vás upozorní podlahová LED projekce spočívající v promítnutí výstražné značky „Stop“ na podlahu přímo před vás, což je mnohem účinnější než klasické výstražné cedule.